Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 23. marta 2023. godine, razmotrene su Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu, koje je dostavila Vlada radi davanja saglasnosti nadležnog Odbora za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu.

U ime Ministarstva odbrane Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma obrazložio je pukovnik Nebojša Svijetlica. Odbor je većinom glasova prihvatio da se Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu, privremeno primenjuju do stupanja Sporazuma na snagu.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odora Alesandar Marković, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Tomislav Janković, Milan Radin, Goran Milić, Hadži Milorad Stošić, Marija Jevđić, Borko Puškić, Đorđo Đorđić, Jasmina Obradović, Miroslav Aleksić, Vladan Zagrađanin, prof. dr Zoran Dragišić, Nikola Dragićević i mr Igor Bečić.