Blizu 40 odsto starijeg stanovništva svoje zdravlje ocenjuje kao vrlo dobro i dobro, a 27 odsto kao loše i vrlo loše, što je pozitivan pomak u odnosu na 2013. kada je više od 22 odsto starijeg stanovništva svoje zdravlje ocenilo kao dobro i vrlo dobro, izjavila je danas Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut“. Ona je to rekla predstavljajući rezultate istraživanja zdravlja stanovništva na konferenciji „Zdravlje za sve“ kojom je u prostorijama Crvenog krsta Srbije obeležen Svetski dan zdravlja 7. april.

Kako je saopšteno iz Crvenog krsta Srbije, učesnici konferencije su istakli da bi trebalo podržavati zdrave stilove života i kontinuirano poboljšavati zdravstvenu politiku, te da bi svaka osoba trebalo da ima pristup neophodnim zdravstvenim uslugama, na vreme i na mestu kada su joj te usluge potrebne. Skrenuli su pažnju na to da jedna trećina svetske populacije u ovom trenutku nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, te da to predstavlja poseban zdravstveni izazov za sve nas.

Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović je rekao da Crveni krst u svom radu značajnu pažnju posvećuje zdravstveno-preventivnim aktivnostima pa je prošle godine održao 2.147 radionica koje promovišu zdrave stilove života. Naše radionice vezane za prevenciju polno prenosivih infekcija i HIV-a prošlo je više od 13.000 učesnika, a organizovali smo i 17 pozorišnih predstava i drugih sličnih javnih aktivnosti na ovu temu, kazao je on.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je rekla da bi kreatori javnih politika trebalo ubrzano da prilagođavaju sistem zdravstvene zaštite demografskoj strukturi budući da se ona neće skoro izmeniti. Naglasila je da je neophodno da stariji sugrađeni budu više uključeni i da im bude olakšan dolazak do potrebne zdravstvene zaštite.

Tijana Veljković iz Sekonsa je predstavila istraživanje koje su Crveni krst Srbije i Sekons zajednički radili u okviru regionalnog projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize kovid-19 i budućih kriza.

Ovo istraživanje je pokazalo da je većina starijih osoba i osoba sa invaliditetom zadovoljna kvalitetom usluga zdravstvene i socijalne zaštite koje im se pružaju u zajednici ali da bi im bilo potrebno da ima više usluga i da budu dostupnije.