Od školske 2024/2025. godine u kompletu udžbenika za osnovce i srednjoškolce u Srbiji trebalo bi da se nađe i nacionalna čitanka.

Nacrtom izmena i dopuna Zakona o udžbenicima, koji će na javnoj raspravi biti do 27. aprila, umesto najavljenih nacionalnih udžbenika za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju država će izdavati nacionalnu čitanku. U knjizi će biti sadržaji iz programa predmeta Srpski, odnosno Srpski jezik i književnost, Svet oko nas, Priroda i društvo, Istorija, Geografija, Likovna kultura i Muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja. Nacionalna čitanka neće imati status udžbenika, već obaveznog nastavnog sredstva za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku.

Planirano je da, u zavisnosti od razreda, budu urađene četiri vrste čitanki – za prva dva razreda osnovne škole, treći i četvrti, zatim za sve razrede drugog ciklusa osnovnog obrazovanja (od petog do osmog), kao i za sve razrede srednje škole. Za pripremu i nabavku nacionalnih čitanki za sve učenike osnovnih i srednjih škola novac će biti obezbeđen u republičkom budžetu.