Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas novoimenovanog ambasadora Mađarske u Republici Srbiji Jožefa Mađara, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje AP Vojvodine sa Mađarskom u oblastima privrede, turizma, kulture, kao i još aktivnijem zajedničkom apliciranju za sredstva iz evropskih fodnova za prekogranične projekte.

U razgovoru predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića i ambasadora Mađarske Jožefa Mađara je ocenjeno da je saradnja Srbije i AP Vojvodine sa Mađarskom na izuzetno visokom nivou te da su prethodnih godina realizovani brojni konkretni projekti, veoma korisni za obe strane. Mirović i Mađar su se saglasili da je privredna saradnja AP Vojvodine sa Mađarskom odlična, ali da postoji prostor za njeno intenziviranje, posebno kroz povezivanje privrednih komora i razvojnih agencija, kao i zajedničkih nastupa na sajmovima i na trećim tržištima.

Mirović je istakao da je za Pokrajinsku vladu od velikog značaja unapređenje položaja svih nacionalnih manjina u Vojvodini, te da se iz godine u godinu povećava budžet za programe nacionalih saveta nacionalnih manjina. Sagovornici su se saglasili da je kultura jedna od oblasti u kojima se saradnja može dodatno unaprediti, naročito kroz povezivanje institucija kulture, gostovanja umetnika i razmenu kulturnih sadržaja. Ambasador Mađar je naglasio da je Republika Srbija, a posebno Vojvodina, važan privredni partner Mađarskoj, te da postoji prostor za dalje jačanje ekonomskih veza.