Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za dodelu sredstava za unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u gradovima i opštinama, u okviru kojeg je obezbeđeno 400 miliona dinara za podršku projektima na lokalnom nivou.

Ministarka Dubravka Đedović je tim povodom istakla da je najjeftinija električna energija ona koja se ne potroši i da zato moramo da unapređujemo energetsko stanje javnih zgrada – škola, vrtića, domova zdravlja i drugih objekata na lokalu. Ministarka je istakla da je ovo prilika da opštine za svoje projekte od države dobiju subvencije, koje mogu ići i do 70 odsto vrednosti radova, a u najnerazvijenijim opštinama i u većem procentu. Prema njenim rečima, novina u odnosu na prethodne javne pozive jeste da će se pri ocenjivanju predloga posebno vrednovati projekti u opštinama koje su prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha. Đedović je pozvala sve predstavnike gradova i opština da se prijave i da zajedno učinimo da javni objekti budu primer za to kako se odgovorno koristi energija i da stvorimo zdraviju životnu sredinu za naše građane.

Na javni poziv mogu da se prijave sve jedinice lokalne samouprave i da predlože svoje projekte unapređenja energetske efikasnosti u školama, predškolskim ustanovama, domovima zdravlja, upravnim zgradama i drugim objektima koji se koriste u zdravstvu, školstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi, sportu i komunalnim delatnostima. Za razliku od drugih lokalnih samouprava koje mogu da konkurišu sa jednim projektom, koji obuhvata jednu ili više mera energetske efikasnosti, opštine koje su prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha imaju pravo da prijave dva projekta, od kojih jedan mora da obuhvati meru ugradnje kotla na biomasu ili prirodni gas ili ugradnju toplotne pumpe.

Maksimalni iznos sredstava koji dodeljuje Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, u sastavu Ministarstva, iznosi 30 miliona dinara po projektu, a maksimalno 70 odsto iznosa ukupne vrednosti projekta. Devastirane jedinice lokalne samouprave, njih 19, imaju mogućnost da dobiju 100 odsto sredstava, a maksimalno 30 miliona dinara. Za meru modernizacije javnog osvetljenja, maksimalno učešće Uprave je 20 odsto, odnosno 4,5 miliona dinara. Mere energetske sanacije koje će se finansirati kroz javni poziv obuhvataju, između ostalog, zamenu prozora i vrata, unapređenje izolacije zgrada, zamenu kotlova efikasnijim i ugradnju toplotnih pumpi i solarnih kolektora za toplu vodu, modernizaciju javnog osvetljenja i ugradnju solarnih panela. Javni poziv je otvoren do 2. juna, a očekuje se da će rešenje o dodeli sredstava biti doneto u prvoj polovini jula. Takođe, očekuje se da će se realizacijom projekata u okviru ovog javnog poziva ostvariti ušteda energije od 30 do 50 odsto godišnje, u zavisnosti od mera koje se primenjuju, što će uticati na smanjenje troškova grejanja zimi i hlađenja leti, kao i na smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu, navodi se u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike.