Usevi ječma se na području Vojvodine nalaze u različitim fazama razvoja lista zastavičara. U vizuelnim pregledima useva je konstatovano prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti, mrežaste pegavosti, sočivaste pegavosti i pepelnice.

Konstatovano je širenje simptoma pegavosti ka gornjim listovima, naročito ramulariozne pegavosti. Za sprečavanje širenja simptoma ovog, ali i drugih obolenja, preporučuje se primena fungicida na bazi triazola. Usevi pšenice se na području Vojvodine nalaze u fazi od drugog do trećeg kolenca. Na usevima gde nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite i kod osetljivog sortimenta, konstatovano je širenje simptoma žute lisne rđe. Pored ovih simptoma, u usevima se registruju i simptomi lisne rđe, sive pegavosti lista, pepelnice i žuto-mrke pegavosti.

Proizvođačima koji su sproveli hemijske mere zaštite u drugoj polovini marta, prema preporuci od 13.3.2023, preporučuje se ponovni pregled useva na prisustvo simptoma bolesti. Po potvrdi prisustva simptoma na preko 10% biljaka, preporuka je primena registrovanih fungicida.

Na području centralne i južne Srbije, usevi ozimih strnina su u slabijim fazama razvoja i na njima je uočen manji procenat zaraženih biljaka sa patogenima. Međutim, epidemijski pragovi štetnosti su postignuti na većini regiona.