Ministarka za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Darija Kisić i Mihailo Vesović iz Privredne komore Srbije najavili su danas da će priznanje „Prijatelj porodice 2023” biti dodeljeno privrednim društvima za doprinos u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva, kao vid podrške populacionim merama.

Ministarka Kisić je istakla da je nagrada „Prijatelj porodice“ deo zajedničkih aktivnosti koje su definisane Sporazumom o saradnji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Privredne komore Srbije (PKS),  potpisanim u decembru prošle godine. Prema njenim rečima, osnovni cilj ovog sporazuma jeste pokretanje niza zajedničkih aktivnosti usmerenih ka poboljšanju demografske slike i podsticajnih pronatalitetnih mera.

Mihailo Vesović iz Privredne komore Srbije je ukazao na to da je osnovni cilj projekta „Prijatelj porodice” podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranje takve radne sredine u kojoj će zaposleni imati mogućnost da daju svoj maksimum, a da se istovremeno održi balans između vremena koje se provodi na poslu i onog sa porodicom.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju će u okviru kampanje „Prijatelj porodice” podržati i pet malih preduzeća koja će, putem projekata sa kojima će se prijaviti, pokazati mere koje će implementirati, a koje imaju za cilj što bolje usklađen rad sa roditeljstvom. Sve kompanije koje ispunjavaju uslove mogu se prijaviti na konkurs, koji je otvoren danas i traje do 17. juna. Prijavljivanje se obavlja elektronski, popunjavanjem upitnika i prilaganjem odgovarajućih dokaza na sajtu www.prijateljporodice.rs.