Prognozno izveštajna služba zaštite bilja –Oštećenja od poljskih glodara na usevima ječma i pšenice

0
11

Na području AP Vojvodine, na pojedinim parcelama, registrovana su oštećenja od poljskih glodara na usevima ječma i pšenice, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS). Najveće štete su zabeležene na teritoriji Bačke, u regionu Vrbasa, Bačke Topole, Novog Sada i Subotice. Štete u vidu oaza sa pojedenim biljkama su uglavnom po obodima parcela.

Najveće štete od poljskih glodara su uočene na parcelama u blizini useva uljane repice. Na osnovu rupa koje se nalaze na uvratinama i na ulazu u parcele, trenutne štete su najvećim delom posledica ishrane poljskih miševa i poljske voluharice. Na određenom broju parcela su uočene i štete od ishrane zečeva. Kao mogući razlozi za povećanje brojnosti poljskih glodara mogu se navesti: Blaga zima sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti što je uticalo na bolje preživljavanje glodara; Povećanje površina pod strnim žitima i uljanom repicom čime je obezbeđen izvor hrane tokom prošle jeseni, zime i ranog proleća; Neadekvatno suzbijanje tokom zimskog perioda koje treba da bude organizovano i istovremeno na većem broju parcela; Redukovana obrada zemljišta čime se omogućava bolje preživljavanje glodara.

U ovom periodu, vrlo malo mera je ostalo na raspolaganju u kontroli glodara. Treba imati u vidu da je primena registrovanih rodenticidnih mamaka sada moguća samo na uvratinama i na ulazu u parcele gde se može uočiti prisustvo aktivnih rupa od glodara. Međutim, u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena registrovanih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća. Njihova primena nije dozvoljena po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. U proteklih nedelju dana palo i do 100 litara kiše po kvadratnom metru na pojedinim lokalitetima u Bačkoj, gde je i uočeno prisustvo šteta od glodara. Takođe, u najavi je kišovito vreme do kraja ove nedelje.

Razbacivanje mamaka po površini parcela nikako nije dozvoljeno! U suprotnom, postoji izuzetno visok rizik od trovanja svih živih organizama i životne sredine! Jedino što se u ovom periodu može preporučiti je košenje površina pored parcela i na uvratinama kako bi se obezbedio pristup predatorima sitnih glodara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here