Konkurs za „Miholjski susreti sela“ do 13. juna

0
28

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela“ za 2023. godinu.

Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitovanju, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti. Mesto održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima – selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja. Manifestacija treba da bude osmišljena i realizovana kao zasebna manifestacija i da nosi naziv „Miholjski susreti sela“.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 10. jula 2023. godine do 1. decembra 2023. godine. Podnosilac prijave na javni konkurs je jedinica lokalne samouprave. Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za finansiranje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ iznosi 500.000,00 dinara. Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti. Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava smatra se konačnim dodeljenim iznosom za namenu predviđenu Programom. Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu Ministarstvo) ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti jedinica lokalne samouprave. Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju Programa.

Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova: zakupa prostora, bine, ozvučenja, osvetljenja i štandova; dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica; nabavke medalja i pehara; prevoza učesnika manifestacije do mesta održavanja manifestacije; honorara komisije, sudija i voditelja programa; nabavka sportskih rekvizita za održavanje manifestacije; nabavka sitnog potrošnog materijala neophodnog za organizovanje manifestacije. Bespovratna sredstva nisu namenjena za finansiranje sledećih troškova: hrane, pića i ostalih ugostiteljskih usluga; honorara muzičkih grupa i izvođača; nabavke pratećeg potrošnog materijala i opreme (kuhinjska oprema, stolice, stolovi, klupe i sl); ostalih troškova koji nisu navedeni.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs do 13. juna 2023. godine. Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Program i obrazac prijave se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs. Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: bojana.caranovic@mbs.gov.rs i aleksandar.maksic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 2507 i 011 311 2282.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here