Bela trulež suncokreta – Simptomi, mere zaštite

0
17

Česte smene kiše i visokih temperatura dovode do bolesti gajenih biljaka. Jedna od njih je opasna bolest za suncokret a to je bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum). To je oboljenje suncokreta rašireno u svim rejonima gajenja ove biljke. U vlažnim godinama zaraze se kreću od 15-20, pa i 50 %.

Bela trulež je polifagni parazit. Napada sve organe suncokreta u svim fenofazama njegovog razvoja. U zavisnosti od fenofaze razvoja suncokreta u kojoj je biljka napadnuta, razlikuje se nekoliko oblika bele truleži. Zaraženo seme odnosno klijanici brzo propadaju. Kod mladih biljaka nastaju vlažna trulež i nekroza tkiva.

Prvi simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu gubljenja turgora listova. Bolest počinje od prizemnog dela stable. Na obolelim delovima biljaka dolazi do odumiranja tkiva i ono dobija mrko-braon boju. U vlažnim uslovima, formira se gusta bela navlaka od micelije. Bolest redovno prstenasto zahvata stablo a biljka veoma brzo vene i ugine. Pred kraj vegetacije gljiva obrazuje tamnomrke sklerocije u okviru zaraženih delova biljaka. Stabljična forma bele truleži se javlja u vreme porasta biljaka. Zaraza se ostvaruje preko lisne drške na mestima gde su list ili lisna drška bili oštećeni. Zaraženi delovi dobijaju svetlomrku boju i na njima se u vlažnim uslovima formiraju beličasta gusta micelija i crne sklerocije parazita. Usled razaranja tkiva, dolazi do lomljenja stabla na mestu zaraze. Bela trulež glavica se javlja krajem cvetanja i nalivanja zrna. Na donjoj strani glavice nastaju mrke, ugnute pege, čiji se obim brzo povećava. Zaraženo tkivo u okviru pega se razmekšava i počinje da truli. Sklerocije predstavlaju osnovni izvor inokuluma, koji se uglavnom održava u zemljištu. U znatno manjoj meri sklerocije se prenose i semenom. Sklerocije mogu da sačuvaju vitalnost u zemljištu 3-7 godina.

Proizvodni uslovi sa čestim padavinama tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu najvažnijih bolesti. Patogeni suncokreta koji se redovno javljaju na našem terenu su: Prouzrokovač bele truleži – Sclerotinia sclerotiorum, Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta – Alternaria helianthi, Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta – Phoma macdonaldi, Prouzrokovač sivo -mrke pegavosti stabla suncokreta – Phomopsis spp – Diaporthe spp.

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored. Petopoljni plodored u proizvodnji suncokreta je ključna mera u kontroli prouzrokovača bolesti! Međutim, u regionu srednjeg Banata ne primenjuje se navedeni plodored i svake godine se javljaju bolesti na suncokretu u različitom intenzitetu, u zavisnosti od uslova koji vladaju tokom sezone. S obzirom na to da se u poslednjih desetak dana registruju povoljni uslovi za razvoj bolesti, a u najavi su i nove padavine, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva suncokreta od navedenih patogena, izvrše fungicidni tretman.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here