Odabir ovaca pri kupovini

0
369

Pri kupovini ovaca bitno je pregledati svaku životinju pojedinačno. Evo na koje stvari treba posebno obratiti pažnju.

Obnova stada, kupovina ovaca pre svega ogleda se u posebnom pregledu svake životinje pojedinačno. Pregled svakog grla treba da se obavi bez uznemiravanja životinja u samom stadu.

Životinje, posebno šilježice moraju biti živahne, ne smeju se izdvajati iz stada, potrebno je da imaju interes za okolinu, kao i za ponuđenu hranu u vreme hranjenja. Preporuka je da se poteraju u kraći trk da bi se pažljivije posmatralo da li stado poseduje hrome životinje. Jedinke ne smeju da kašlju niti da teško dišu. Preporuka potencijalnim kupcima je da svaku životinju pregledaju posebno, pri čemu u svim slučajevima treba pregledati sledeće: svaku proceniti na simetričnost građe (obratiti pažnju na neprirodni stav životinje koje ponekada zauzimaju pogrbljeni položaj); vuna na ovcama odraz je opšteg zdravstvenog stanja; runo mora da bude čisto i ne sme ispadati na umereni pokušaj čupanja vune, posebno obratiti pažnju na runo zadnjih nogu – slepljenost može da ukazuje na prolive koji mogu da budu posledica različitih bolesnih stanja koja mogu znatno da uspore razvoj, pa čak da dovedu i do uginuća.

Čitavo telo, posebno podvilične limfne čvorove, predlopatično područje, kao i područje iznad vimena valja pažljivo pregledati. Takođe i pregled nozdrva i nosnog ogledala, jer gusti isedak žućkaste ili zelenkaste boje, jedan je od jasnih znakova nekog bolesnog stanja disajnih organa. Treba osluškivati, kroz pola do jednog minuta, eventualno škripanje u plućima, koje će se na ovakav način najlakše otkriti. Pregled očiju nezaobilazan je kod pregleda bilo koje životinje (iscedak bilo kakvog sastava i izgleda – znak je bolesnog stanja). Pogledati usne i otvoriti usta životinje, jer se starost grla određuje prema zubima, treba obratiti pažnju na prisutnost krasti koje mogu ukazivati na zarazni ekcem. Pri kupovini treba obavezno pregledati papke. Zdrav papak mora biti neoštećen, bez lezija, otvora, neprijatnih mirisa, sjajan, dobro srastao sa mekim tkivom. Svakoj ovci treba pregledati papke na sve četiri noge, proveriti da li su papci pravilno obrezivani ili postoje deformiteti s moguće prisutnim džepovima trulog tkiva. Kod ženskih životinja treba pregledati izgled spoljnih polnih organa, vime – da li je simetrično i da li su sise dobro razvijene. Pri kupovini muških priplodnih grla treba obratiti pažnju da je robusnije, muške telesne građe.

Odabirom novog stada potrebno je imati u vidu da preko potomstva postoji veliki uticaj na zdravlje i vitalnost budućeg stada, posebno ako su u pitanju neki poremećaji koji se mogu naslediti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here