Šta sve donosi novi zakon o stanovanju

0
47

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada na javnoj je raspravi od 11. septembra do 3. oktobra. Njime se predviđa izmena vezana za situaciju kada se upravljanje prepušta – “profesionalcima”. Tačnije, kada krene primena novog zakona profesionalnim upravljanjem moći će da se bave samo firme, a ne profesionalni upravnik kao fizičko lice.

Mandat profesionalnog upravnika u stambenoj zgradi i dalje traje četiri godine, ako odlukom o izboru nije određeno kraće vreme, a po isteku vremena na koje je izabran može biti ponovo biran. Novim zakonom dopunjuje se postojeći član 49, kojim se propisuje da za upravnika stambene zajednice može biti biran i član porodičnog domaćinstva kojeg vlasnik stana ovlasti za učešće u radu i odlučivanje stambene zajednice kao i član porodičnog domaćintva preminulog vlasnika kada nije sprovedena ostavinska rasprava.

Sadašnji zakon predviđa da, ako skupština stambene zajednice ne izabere novog upravnika u roku od 30 dana od dana kada je stambena zajednica ostala bez upravnika, iz bilo kog razloga, svaki vlasnik stana ima pravo da zahteva pokretanje postupka pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave za imenovanje profesionalnog upravnika. Međutim, po novom zakonu, upravljanje ne može da se poveri profesionalnom upravniku, već – “organizatoru profesionalnog upravljanja”. Poslovima profesionalnog upravljanja, po novom, mogu da se bave samo preduzeća ili preduzetnici. To su organizatori profesionalnog upravljanja, koji će angažovati osobe koje ispunjavaju uslove za profesionalnog upravnika.

Novi zakon donosi i promenu u oblasti nadležnosti organizatora profesionalog upravljanja. “Pre svega je uočena nemogućnost sprovođenja i neusaglašenost sa Zakonom o radu odredbe kojom su propisane obaveze profesionalnog upravnika da prima prijave kvarova u periodu od 00-24 časa, što bi to značilo da jedno lice radi 24 časa, a što fizički nije moguće. Ova odredba koju su građani često zloupotrebljavali pozivajući profesionalne upravnike posle radnog vremena za probleme koji nisu hitni, naročito je problematična u slučaju profesionalnog upravnika koji obavlja posao samostalno kao preduzetnik. S druge strane, prijem kvarova koji zahtevaju hitnu intervenciju je neophodno obezbediti, a što je moguće učiniti organizovanjem prijema preko kol centra ili na neki drugi način, a što u prvom redu predstavlja obavezu organizatora profesionalnog upravljanja”, navodi se u obrazloženju zakona. Menja se i odredba kojom je bilo utvrđeno da profesionalni upravnik predlaže visinu naknade za radove održavanja na osnovu najmanje tri ponude, a što suštinski nije njegov jedini zadatak u vezi sa radovima održavanja, niti je neophodno uvek nabavljati tri ponude za manje radove koji nisu hitne intervencije, a za neke radove nije ni moguće obezbediti tri ponude na tržištu.

Predloženim izmenama Zakona o stanovanju precizira se da je stambena zajednica nedobitna organizacija ali da može da ostvaruje prihode izdavanjem zajedničkih delova zgrade na tržištu i da se taj prihod koristi za potrebe održavanja zgrade. Predviđeno je postojanje “zajednica ulaza” u zgradama koje imaju više fizički razdvijenih celina, a reguliše se dodatna saglasnost stambene zajednice za postavljanje instalacija koje emituju zračenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here