Školama upućeno stručno uputstvo za nadarene učenike

0
30

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije uputilo je danas školama Stručno uputstvo za prepoznavanje, podršku i praćenje obrazovanja i vaspitanja učenika i učenica sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima.

Uputstvom se prvi put, na jednom mestu, objedinjuju svi procesi identifikacije, različiti oblici podrške koji su na raspolaganju, kao i načini praćenja uspeha učenika sa izuzetnim/posebnim sposobnostima. Uputstvo se donosi u cilju podrške školama u identifikaciji, praćenju i podsticanju učenika sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima kako bi se obezbedili jednakost i dostupnost obrazovanja svoj deci, raznovrsni oblici učenja, nastave i ocenjivanja. Na taj način se izlazi u susret različitim potrebama deteta i učenika, ali i razvija motivacija za učenje i povećava kvalitet obrazovnih postignuća talentovanih i darovitih učenika.

Uputstvom su sistematizovane i predstavljene ključne oblasti celokupnog procesa prepoznavanja nadarenih učenika i rada sa njima. Ono ukazuje na oblasti i načine ispoljavanja izuzetnih, odnosno posebnih sposobnosti, posebne obrazovne i vaspitne potrebe koje proizlaze iz izuzetnih sposobnosti, na svrhu i principe njihovog valjanog prepoznavanja, kao i na načine pružanja podrške učenicima sa izuzetnim sposobnostima u redovnoj nastavi, ali u vanškolskom kontekstu. Utvrđen je način vođenja evidencija i izrade plana tranzicije za učenike sa izuzetnim sposobnostima, kao i načini pružanja podrške nastavnicima i roditeljima i praćenja efekata prepoznavanja i podrške učenicima sa izuzetnim sposobnostima u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Stručno uputstvo je namenjeno nastavnicima, stručnim saradnicima, učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima učenika, prosvetnim savetnicima i ostalim zaposlenima u Ministarstvu prosvete, kao i drugim organizacijama i licima koja su zainteresovana za navedena pitanja, a sadrži i grafički prikaz celokupnog procesa. Izrada stručnog uputstva je aktivnost predviđena Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji do 2030. godine, kao i Akcionim planom 2023-2026. godine. Njegova izrada deo je aktivnosti kojima se unapređuje sistem prepoznavanja i usmeravanja učenika sa izuzetnim sposobnostima kako bi im se omogućilo da dostignu svoje maksimalne kapacitete i budu uspešni članovi društva, dodaje se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here