Vitamin A važan za rast i razvoj kod goveda

0
21

Često se dešava da goveda imaju nedostatak vitamin  A – Iako vitamini i minerali u pravom smislu nisu hrana, po svojoj važnosti za normalan razvoj krava muzara su od neophodnog značaja.

Vitamina ima mnogo, ali proizvođači – stočari trebaju znati, da svaki pojedini vitamin u organizmu životinje ima posebnu važnost i da se ne može zameniti drugim. Svi vitamini su nužni za organizam životinja, ali neke vitamine možemo dajemo životinjama zajedno s ostalom hranom, dok neke vitamine životinja može proizvoditi u svom organizmu. To posebno vredi za životinje sa složenim sistemom probavnog trakta kao što su goveda. Na prvom mestu je vitamin “A”, koga još zovemo i vitamin rasta, jer njegovim nedostatkom kododabiranje podmlatka mladih grla dolazi do smetnje u rastu i izaziva smetnje u plodnosti životinja. Još uzrokuje i oštećenje vida u obliku “noćnog slepila”, a trajnim nedostatkom vitamina “A” i do potpune slepoće. Manji nedostaci vitamina “A” u prehrani krava mogu se primetiti u smanjenoj proizvodnji mleka i mesa i slaboj otpornosti organizma prema infekcijama.

Za osiguranje goveda vitaminom “A”, najvažniji je sadržaj karotena odnosno provitamina “A” u biljkama, jer se od karotena pretvaranjem u organizmu stoke stvara vitamin . U zelenim biljkama ima dovoljnih količina karotena, pa je stoka na paši dobro osigurana vitaminom “A”. U senu ga ima znatno manje, jer se sušenjem gubi čak 90% provitamina, iz kojeg se u oragnizmu stoke stvara vitamin “A”. Osim paše, znatan izvor provitamina za goveda i ostale vrste stoke stvara se u listu lucerke, mrkve, zrnu žutog kukuruza, bundeve i dr. Količina karotena izražava se u miligramima, ali se samo 20-30% karotena u organizmu goveda pretvara u vitamin “A”. Iz ovoga možemo zaključiti kolika je važnost ispaše (ali i korištenje drugih hraniva s visokim sadržajem karotena) u pravilnoj prehrani goveda, pa je preporučljivo da se tokom letnih meseci za životinje osigurati što kvalitetnija paša.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here