Pošta Srbije je, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, pustila danas u opticaj doplatnu marku „Krov 2024“, a sredstva od njene prodaje će biti namenjena kupovini seoskih kuća i imanja za izbeglice.

Marka košta 10 dinara, biće štampana u tiražu od 1,5 milion primeraka, a biće u prodaju do 5. maja i ići će kao dodatak uz redovne marke na pošiljkama. Direktor Pošte Zoran Đorđević rekao je da je doplatna marka način da se pomogne izbeglicama, i da to javno preduzeće na neki način pokazuje društvenu odgovornost i još jednom predoči javnosti sve probleme sa kojima se, nažalost, suočavaju ti ljudi.

Komesar za izbeglice Nataša Stanisavljević je, podsećajući da se doplatna marka emituje od 2010. godine, navela da je zahvaljujući tome za 14 godina kupljeno 125 kuća za izbeglice, a prošle godine pet, zahvaljujući 11 miliona dinara prikupljenih prodajom doplatne marke.

Đorđević i Stanisavljević su marku pustili u opticaj simboličnim lepljenjem na razglednicu koju su poslali porodici Brkić iz Loznice, koja je na taj način rešila svoje stambeno pitanje.