U organizaciji Akademijskog odbora za selo, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti održan je naučno-stručni skup na temu „Budućnost sela i poljoprivrede u Srbiji – Strukturni problemi i modeli održivog razvoja”.

Na skupu su učestvovali članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i resornih Instituta, profesori poljoprivrednih fakulteta, predstavnici Republičkog zavoda za statistiku Srbije, predsednici Zadružnih saveza i drugi eminentni stručnjaci iz ove oblasti. Prisutan je bio i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Zoran Knežević istakao je da selo od davnina predstvalja osnovne tekovine civilizacije i da to jeste i danas, a da je Odbor za selo jedan od najaktivnijih odbora SANU, sa kreativnim predlozima i značajnim praktičnim doprinosima. „Ovaj skup se direktno oslanja na Nacionalni program za preporod sela Srbije koji je nastao u saradnji Akademijskog odbora za selo SANU i Ministarstva za brigu o selu i otvoriće seriju naučno-stručnih rasprava koje se tiču demografske održivosti seoskih područja, ekonomske održivosti, razvoja i modernizacije srpskog agrara”, rekao je Knežević.

Predsednik Akademijskog odbora za selo SANU Dragan Škorić u svom izlaganju ukazao je na neophodnost uvažavanja specifičnosti razvoja poljoprivrede i sela u Srbiji i jačanja društvene svesti i odgovornosti o mestu i ulozi lokalnih zajednica. Škorić je posebno istakao ulogu primene novih, modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanje i korišćenje gajenih i divljih genetičkih resursa.