Za razliku od prosvete, gde plate zaposlenih u određenoj kategoriji, na primer nastavnika u osnovnom obrazovanju, mogu da se razlikuju samo po dodatku za godine staža i eventualno razredno starešinstvo, u zdravstvu je daleko teže utvrditi ko koliko zarađuje, piše Demostat.

Prema poslednje objavljenim podacima za februar ove godine, republički prosek zarada iznosio je 94.125 dinara dok je zdravstvo sa socijalnom zaštitom isplatilo 96.547 dinara. Ali, za one koji su u javnom sektoru, prilike su bile bolje – prosečna plata iznosila je 98.886 dinara dok su u zdravstvu i socijalnoj zaštiti isplaćivali nešto manje, u proseku 97.510 dinara.

I u tim brojevima još i ima neke logike, ali se ona, navodi Demostat, gubi kada se zarade razvrstaju prema stepenu stručne spreme. Naime, podaci o primanjima prema nivou obrazovanja, koje Republički zavod za statistiku objavljuje svakog septembra, pokazuju da je prosečna plata u zdravstvenim ustanovama u tom mesecu iznosila 85.358 dinara i bila je za simbolična 202 dinara veća od republičkog proseka.  Ali, treći nivo kvalifikacija, gde spadaju pomoćni radnici sa trogodišnjom spremom, primao je 51.247 dinara što je za 10.319 dinara ispod republičkog proseka za taj nivo obrazovanja.  Adminitrativno osoblje sa četvrtim stepenom primalo je 73.202 dinara što je za 2.507 dinara manje od republičkog proseka za tu spremu, dok je zarada u petom stepenu čak za dinar manja, iznosila je 73.201 i za čak 15.226 dinara lošija od republičkog proseka.  Još je veća razlika, piše Demostat, za šesti stepen, gde spada osoblje sa višom medicinskom školom, glavne sestre ili tehničari – njihova zarada od prosečnih 85.110 dinara za čitavih 26.663 dinara je niža od paritetne plate za istu kvalifikaciju na nivou republike.  Najzad, za zaposlene u sedmom i osmom stepenu, koje je statistika objedinila a gde spadaju lekari opšte prakse, specijalisti, subspecijalisti, doktori nauka i profesori, prosečna plata je 134.375 dinara i za 9.808 dinara je veća od republiučkog proseka za isti nivo stručnosti.

Od zemalja u okruženju, najbolje prolaze zdravstveni radnici u Rumuniji koja je visokim platama uspela da nakon otvaranja granica, u samom početku zaustavi preteći trend odlaska medicinskog kadra – lekar specijalista u toj zemlji zarađuje 4.000 evra, subspecijalista 7.000 a medicinska sestra ili tehničar oko 1.700 evra, piše Demostat. Specijalisti u Severnoj Makedoniji imaju oko 1.500 evra, u BiH, Albaniji i Bugarskoj primaju oko 2.000, u Sloveniji od 2.000 do 3.000 a subspecijalisti idu do 4.000 evra, a u Hrvatskoj lekar specijalista može da računa na 2.797 evra a subspecijalista na 2.965 evra, navodi se. Slično je i u Crnoj Gori gde specijalista ima 2.500 a subspecijalista oko 3.000 evra – toj zemlji nedostaju lekari pa visokim zaradama pokušava da privuče stručnjake iz okruženja, masovne pozive šalju i srpskim doktorima kojima je to privlačnija opcija nego odlazak za Nemačku ili Francusku, piše u tekstu.

U Srbiji lekar opšte prakse ima oko 900 evra, specijalista 1.100 dok subspecijalista prima oko 1.200 a medicinske sestre i tehničari u proseku 570. Ipak, pacijenti iz većine zemalja regiona, radije se leče u srpskim klinikama jer i pored niskih zarada domaći lekari važe za dobre stručnjake.

Podaci Sindikata lekara i farmaceuta kazuju da se na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja nalazi 1.179 doktora opšte medicine, 14 lekara specijalista opšte medicine, 158 lekara specijalista (2022. godine bilo ih je 64), i do pet doktora medicinskih nauka, navodi Demostat.