Sočne plodove jagode najbolje je čuvati na 0°C uz relativnu vlažnost vazduha od 90% ali ne duže od 5 dana. Plodovi jagodastog voća u svežem stanju se po pravilu (sem grožđa) ne čuvaju dugo, kako u podrumima tako i u hladnjačama.

Izuzetno se zbog organizacionih problema i plasmana na tržištu mogu čuvati od nekoliko dana (jagoda, malina, kupina) do nekoliko nedelja (crvena i crna ribizla, borovnica za preradu i sl.). Kao i ostalo jagodičasto-bobičasto voće, plod jagode spada u najnežnije za čuvanje.

Berba jagoda je u nekim krajevima uveliko počela i trajaće sve do kraja maja i tokom juna. Za odgajivače je najveći problem kako sačuvati plod, jer on u običnim uslovima bez hlađenja zdrav može da opstane samo jedan dan. Stručnjaci za voćarstvo kažu da je, bez obzira na velika investiciona ulaganja, najbolja opcija – hladnjača.

Plodove jagoda koji će se čuvati treba brati dok su čvršći, za razliku od onih koji su namenjeni za brzu prodaju i preradu (blago prezrelo stanje zbog većeg sadržaja šećera u samim plodovima). U ubranim plodovima jagoda proces disanja je intenzivniji i oni brzo prezrevaju, pa ih je potrebno što pre smestiti u optimalnim uslovima za čuvanje.

Većina tehnologa je mišljenja da se plodovi jagoda najbolje čuvaju na 0°C uz relativnu vlažnost vazduha od 90% ali ne duže od 5 dana, a u KA (kontrolisana atmosfera-hladnjača) najduže 10 dana.

Za vreme čuvanja jagoda, menja se boja i plodovi gube svežinu, postaju tamniji, čašični listići počinju da venu, a javljaju se i gljivična oboljenja. Nakon iskladištenja temperaturu jagoda treba postepeno povećavati da ne bi došlo do kondenzacije vode i nagle pojave gljivičnih oboljenja. Najbolji režim je 6-8°C u trajanju od 15-20 sati. Za transport se preporučuje rashlađivanje plodova na 5°C.