Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov poručio je, povodom 11. juna – Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti, da je mnogo učinjeno na unapređenju normativnog i institucionalnog okvira za unapređenje rodne ravnopravnosti u našem društvu.

Žigmanov je dodao da treba kontinuirano podizati svest o važnosti ravnopravnosti muškaraca i žena u svakodnevnom životu, naročito u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, koje su ključne za ekonomski prosperitet i ravnopravnost žena. On je ukazao na to da je tema rodne ravnopravnosti, kako je pokazalo poslednje objavljeno anketiranje u privatnom ekonomskom sektoru, od izuzetnog značaja za zaposlene, te da je platni jaz između muškaraca i žena i dalje jedna od prisutnih neravnopravnosti.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, donetom 2021. godine, rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u mnogim oblastima društvenog života, podsetio je ministar. Prema njegovim rečima, rodna ravnopravnost znači i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, jednake mogućnosti i prava u pristupu robama i uslugama, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

Resorno ministarstvo je, kako je podsetio, nakon donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti izradilo i donelo tri podzakonska dokumenta i smernice za primenu ovog zakona, kao i programe obuke za državne službenike u oblasti rodne ravnopravnosti, naročito za lica zadužena za rodnu ravnopravnost, na osnovu kojih se već drugu godinu zaredom sprovode obuke u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Na osnovu Zakona, doneta je i Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, sa pratećim Akcionim planom, napomenuo je Žigmanov.

Vlada je u prethodnom periodu formirala Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Savet za rodnu ravnopravnost, koji će se obrazovati u narednom periodu, naglasio je on i podvukao da je posvećenost Vlade ovoj temi vidljiva i kroz odluku da se nova ministarka bez portfelja Tatjana Macura bavi i pitanjima u oblasti rodne ravnopravnosti.