Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”, kojom se koriguje cena te životne namirnice, s obzirom na to da je došlo do rasta cene sirovina.

Kada su u pitanju potrošači, povećanje cena neće značajno uticati na njihov standard. Vlada je u cilju sprečavanja velikih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, ograničila cenu hleba od brašna T-500, a imajući u vidu to da je sadašnja cena korigovana u skladu sa tržišnim kretanjima, neće biti neophodna intervencija prodajom brašna iz robnih rezervi nakon 1. jula 2024. godine. To znači da će biti raspodeljena samo količina brašna neophodna za jedan mesec.

Članovi Vlade usvojili su Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda (Republika Srbija) i Grada Kaira (Arapska Republika Egipat). Saradnja će se realizovati u oblasti funkcionisanja i razvoja lokalne samouprave, turizma, ekonomske saradnje i upravljanja komunalnim sistemima.

Na sednici je usvojen i niz odluka, rešenja i zaključaka neophodnih za rad institucija, javnih preduzeća i ustanova kulture.