Ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić „najoštrije je osudio zastrašujuće i morbidne stavove Srđana Škora izrečene u emisiji emitovanoj u programu KTV“. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija pozdravilo je reakciju Višeg javnog tužilaštva u vezi sa tim, a najavilo je i sankcionisanje medija koji „u dužem vremenskom periodu sa jasnom namerom i punom svešću, u kontinuitetu i sistematično, šire govor mržnje u odnosu na predsednika Republike i članove njegove porodice“.

Kako je navedeno u saopštenju, emitovanjem stavova Srđana Škora u programu KTV grubo je narušen javni interes u oblasti javnog informisanja, a Ministarstvo se poziva na član 86. Zakona o javnom informisanju i medijima (ZJIM) kojim se zabranjuje govor mržnje, kao i član 90. koji štiti dostojanstvo ličnosti.

U vezi sa tim najavljeno je i da će „svako buduće kršenje navedenog zakona biti razlog pokretanja odgovarajućih zakonskih, odnosno sudskih postupaka“.

Ustav Republike Srbije garantuje slobodu izražavanja svim građanima i građankama Srbije, a Ministarstvo informisanja nema ovlašćenja da ograničava slobodu izražavanja pre nego što je neka informacija objavljena.

Prema ZJIM jedino sud može da zabrani distribuciju informacije i to na predlog nadležnog javnog tužioca samo ako je to neophodno u demokratskom društvu. Razlozi za zabranu su pozivanje na neposredno nasilno rušenje ustavnog poretka ili akt neposrednog nasilja prema licu ili grupi lica na osnovu ličnih svojstava, kada od objavljivanja informacije neposredno preti ozbiljna i nepopravljiva posledica čije se nastupanje ne može sprečiti na drugi način.

Stav Evropskog suda za ljudska prava je da osuda izrečena novinaru, pre nego što je njegov tekst objavljen, predstavljala oblik cenzure koja će ga verovatno obeshrabriti za dalja istraživanja.

Podsećamo ministra Ristića da je cenzura takođe zabranjena Zakonom o javnom informisanju i medijima (član 4), kao i da se sloboda javnog informisanja ne sme povređivati zloupotrebom službenog položaja i javnih ovlašćenja.

Ministarstvo u saopštenju ne citira već interpretira izjavu Srđana Škora i zaključuje da se radi o „govoru mržnje“, „narušavanju dostojanstva ličnosti“ i „pozivu na linč“.

Budući da je nadležno tužilaštvo, kako pišu mediji, već formiralo predmet u pomenutom slučaju, očekujemo da će utvrditi šta je, od navedenog, „poziv na rad u rudniku“, imajući u vidu da mnogo građana Srbije zaista radi u nekom rudniku.

Ovom prilikom želimo da pozdravimo brzinu kojom je nadležno tužilaštvo reagovalo na nastup Srđana Škora i da pozovemo institucije da istom brzinom reaguju kada su u pitanju napadi i pretnje novinarima.

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Beograd, 9. jul 2024