U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine rasprava o rebalansu budžeta – zapažena istupanja opozicije

0
97

Skupština AP Vojvodine donela je na 23.sednici odluku o rebalansu budžeta Pokrajine za 2018. godinu kojom je pokrajinski budžet  utvrđen na nivou od 73,08 milijardi dinara. Raspravu o predlogu rebalansa budžeta obeležila su istupanja poslanika opozicionih stranaka, u prvom redu Srpske radikalne stranke čiji su poslanici oštro kritikovali predloženo rešenje rebalansa ističući nedomaćinsko raspolaganje I trošenje predviđenih sredstava.

Drugim ovogodišnjim rebalansom predviđeno je da pokrajinski budžet iznosi 73,08 milijardi dinara sa visinom deficita od 6,4 milijardi dinara, što predstavlja oko 9,8 odsto ukupnih prihoda. Predloženim rešenjima u argumentovanoj raspravi usprotivili su se poslanici opozicije, a poslanik Srpske radikalne stranke Danijel Radić predložio je I konkretne amandmane koji su se ticali određenih stavki u predlogu rebalansa budžeta. On je  za skupštinskom govornicom istakao da je  predlog koji se našao pred poslanicima ‘’veoma loš I da ne doprinosi nikakvom napretku stanja u Pokrajini’’. Radić je rekao da su mukotrpnim radom poslanici Srpske radikalne stranke pokušali da poboljšaju predložena rešenja. Jedan od amandmana poslaničke grupe Srpske radikalne stranke se odnosio na predlog da se Fondu evropskih poslova rebalansom dodeli više sredstava. Radić je zatražio da se predviđeni iznos smanji i to u korist uvećanja sredstava za podršku mladim i talentovanim licima sa teritorije AP Vojvodine.

Pored ovog amandmana, Danijel Radić je kritikujući predlog rebalansa budžeta ukazao pored ostalog I na činjenicu da su troškovi za  službena putovanja izuzetno visoki u predlogu rebalansa, pa je ponudio  I konkretno rešenje kroz amandman kojim je predviđeno da se više novca izdvoji za propagiranje pronatalitetne politike u Pokrajini.

Poslanik Danijel Radić je tokom istupanja oko predloga rebalansa budžeta , rekao  za skupštinskom govornicom I da zbog ograničenog vremena koje poslanici imaju na raspolaganju u raspravi oko ove tačke,  ‘’ on mora da bude konkretan I direktan’’

Mapu koju mu je Danijel Radić poklonio, predsedsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je tokom rasprave razgledao sa velikim interesovanjem.  Inače, ilustracije radi, troškovi službenih putovanja, pre najnovijeg  rebalansa pokrajinskog budžeta u januaru ove godine iznosili su za putovanja  u zemlji skoro 43 miliona dinara dok su funkcioneri pokrajinske administracije za  troškove službenih putovanja u inostranstvo potrošili  45,5 miliona dinara budžetskih para. Poređenja radi, za podršku izdavačkoj I bibliotečkoj informacionoj delatnosti Saveza slepih Vojvodine za celu godinu je opredeljeno 3,5 miliona dinara.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here