Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore namenjene unapređenju socijalne zaštite u AP Vojvodini u ukupnoj vrednosti od 235 miliona dinara, istakavši da je trajno opredeljenje i obaveza Pokrajinske vlade da stvori odgovarajuće uslove za život i rad u svakoj od 27 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač pokrajina.

Igor Mirović je naglasio da je ulaganje u oblast socijalne zaštite jedan od prioriteta vlade na čijem je čelu, a to potvrđuje, kako je naveo, poseban sekretarijat koji je formiran prilikom izbora Pokrajinske vlade i gotovo udvostručena sredstva za ove namene.

Realizacijom novih ugovora, biće adaptiran i saniran deo objekta za zaštitu odraslih i starih lica u Domu u Futogu, za šta je izdvojeno 39 miliona dinara, kao i deo kompleksa Doma „Veternik“, što je investicija vredna 20 miliona dinara. Za rekonstrukciju i adaptaciju  objekta kao i za sanaciju krova u Gerontološkom centru „Sombor“ izdvojeno je 36 miliona dinara, dok je za Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Othon“ u Staroj Moravici, gde će biti izgrađen objekat za radnu terapiju lica ometenih u mentalnom razvoju, opredeljeno 11 miliona dinara.

Bespovratna sredstva u iznosu od 20 miliona dinara dodeljena su Gerontološkom centru „Subotica’’  za projekat prilagođavanja domskih objekata zahtevima koji se odnose na kvalitetniji i bezbedniji život korisnika usluga.