Član Gradskog veća  Novog Sada za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić, prisustvovao je smotri mehanizacije i oceni pripremlјenosti javno-komunalnih preduzeća za obavlјanje poslova iz Programa rada zimske službe.  Tim povodom članovi Štaba zimske službe Grada Novog Sada obišli su punktove zimskih službi JKP „Put“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Parking servis“ i JKP „Čistoća“.

Aleksandar Kravić je istakao da su navedena javno-komunalna preduzeća u potpunosti spremna za rad, i da se u skladu sa tim očekuje da će sve zimske službe u gradu adekvatno funkcionisati u ovoj sezoni. On je naglasio da iz godine u godinu mehanizacija za čišćenje snega je sve bogatija što bitno doprinosi efikasnosti rada zimske službe koja u Novom Sadu inače dobro funkcioniše.

Prema rečima direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Miloša Egića ovo preduzeće je uz pomoć Grada Novog Sada nabavilo devet novih traktora sa posipačima soli što će značajno unaprediti rad Zimske službe. Šefica Zimske službe JKP  „Čistoća“ Danijela Jankov je istakla da je ovo preduzeće sa dvadeset pet  vozila i sto četrdeset sedam radnika spremno da efikasno reaguje u zimskim uslovima.

Šef Zimske službe JKP „Put“ Gojko Etinski naglasio je da Zimska služba JKP „Put“ raspolaže sa dvadeset pet  posipača i trideset devet  raonika za sneg, a osim ovih vozila i mašina, u rad zimske službe su uklјučena i ona koja obavlјaju radove transporta soli, snega i drugog materijala. Zahvalјujući subvencijama Grada nabavlјeno je pet teretnih vozila sa zimskom opremom.

Predviđena količina nabavke soli za ovu sezonu je pet hiljada tona, od čega je oko šest stotina pedeset tona namenjeno ustanovama od javnog značaja i ostalim javno-komunalnim preduzećima. JKP „Put“ će od 5. novembra početi sa isporukom soli pomenutim ustanovama u količinama predviđenim planom i programom zimske službe.