Prema evidenciji bijeljinskih vatrogasaca tokom aprila intervenisali su 29 puta, od toga 12 puta su gasili požar na niskom rastinju, te 4 šumska požara, što je kažu uobičajen broj intervencija.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada, bez prethodnog obaveštavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji sa ciljem sprečavanja širenja vatre.

Prema evidenciji bijeljinskih vatrogasaca tokom aprila intervenisali su 29 puta, od toga 12 puta su gasili požar na niskom rastinju, te 4 šumska požara, što je kažu uobičajen broj intervencija. Iz Odeljenja za inspekcijske poslove podsećaju da je skupštinskom odlukom iz 2007. godine zabranjeno spaljivanje organskih ostataka i drugog otpada na poljoprivrednom zemljištu.