Zdravstveno stanje na farmama u Sermberiji stabilno kažu veterinari, koji su svakodnevno na zadatku jer životinje za pandemiju ne znaju.

Sve veterinarske ambulante u Bijeljini dobiće 4. maja prskalice za dezinfekciju, koje je obezbijedilo resorno ministarstvo.