Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić posetio je danas sistem za navodnjavanje u bijeljinskom selu Crnjelovo, gde su locirane pumpne stanice koje će obezbediti vodu za sisteme u ovom selu i Batkoviću.

Sistem za navodnjavanje u bijeljinskom selu Crnjelovo znatno će olakšati proizvodnju poljoprivrednicima. Reč je o više od 1.000 hektara sistema, stabilnog pritiska od šest bara, koji se može regulisati i na način da bude niži, što će obezbediti da proizvođači na parceli imaju hidrant. Dovoljno je da samo prikopčaju crevo na njega i da imaju stabilan pritisak, rekao je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić nakon obilaska.

Dragan Sarić rekao je, u ime preduzeća „Higra“ koje je izvođač radova, da je završen zapadni deo – oko 500 hektara sistema navodnjavanja u Donjem Crnjelovu, a da se ove godine u Batkoviću radi oko 600 hektara, kao i rekonstrukcija kanala, odnosno osposobljavanje kanala da bi mogao da prima vodu koja teče iz Drine kroz grad.

Navodnjavanje u Batkoviću trebalo bi , prema planu, da bude završeno do septembra.