Proizvodnja mleka i mesa „ogledalo je jedne države“, stava su farmeri u BiH. Slika koja se na farmama beleži u poslednja dva meseca pokazuje da proizvodnja mleka ne opada, a značajno se, svedoče parametri, popravlja i kvalitet mleka. 

Pandemija korona virusa nije poremetila proizvodnju i otkup mleka na domaćim farmama. Farmeri su kažu imali dovoljno vremena da poprave genetiku, te da više brinu o zdravlju muznih grla i ishrani, pa rastu litri proizvedenog mleka u ekstra klasi.

Prema analizama sa kontrolnih stanica, popravlja se u poslednje vreme i kvalitet mleka na malim farmama. Ipak prema oceni glavnih aktera ove priče, cenom mleka i ne mogu biti zadovoljni s obzirom da je reč o zahtevnoj i osetljivoj proizvodnji.

Proizvodnja mleka u BiH jedna je od najvažnijih poljoprivrednih grana koja čini okosnicu poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Značaj mlekarskog sektora ogleda se u vrednosti primarne proizvodnje od 300 miliona KM godišnje kao i 13.000 proizvođača koji u celosti ili delimično ostvaruju egzistencijalne prihode domaćinstva proizvodnjom mleka.