Semberci koji se intenzivno bave poljoprivredom opredeljeni su da putem evropskih grant sredstava obnove poljoprivrednu mehanizaciju. Rok za dostavljanje prijava ističe 15. februara, pa su ovih dana angažovani na prikupljanju obimne projektne dokumentacije.

Semberci koji se intenzivno bave poljoprivredom opredeljeni su da putem evropskih grant sredstava obnove poljoprivrednu mehanizaciju. Rok za dostavljanje prijava ističe 15. februara, pa su ovih dana angažovani na prikupljanju obimne projektne dokumentacije. Zbog komplikovane i skupe procedure oko izdavanja građevinske dozvole, mnogi su odlučili da ovoga puta obnove mehanizaciju. Među radnim mašinama na listi za sada „dobrih želja“ našao se i berač kukuruza, ali i mašina za sakupljanje oraha.