U Bijeljini je u toku izgradnja stanova za socijalno ugrožene Rome sa područja Semberije u Novom naselju.

U Bijeljini je u toku izgradnja stanova za socijalno ugrožene Rome sa područja Semberije u Novom naselju. Reč je o drugoj fazi projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH“, koji se realizuje u partnerstvu Grada Bijeljina, ministarstva za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, Udruženja građana „Otaharin“ i švajcarskog Karitasa.