Minimalna cena rada za 2021. godinu od 32.126 dinara je ponižavajuće mala i ispod svake granice pristojnog života, saopštio je sindikat ,,Sloga”. Predsednik ove sindikalne organizacije Željko Veselinović je mišljenja da samo donošenje zakona o sindikatima i ukidanje plaćanja sindikalnim aktivistima za učestvovanje u bilo kom državnom telu može dovesti do reforme sindikalnih organizacija u Srbiji.

Pregovori sindikata i vlade Srbije o minimalnoj zaradi u Srbiji po pravilu su teški i najčešće se zavšavaju arbirtrarnom odlukom vlade o iznosu minimalne zarade. Predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović smatra da su pregovori takve vrste farsa u kojoj predstavnici sindikata koji su na platnom spisku Socio-ekonomskog saveta obesmišljavaju ideju o socijalnom dijalogu vlasti i sindikata. Ko istinski štiti prava radnika i kako reformisati i demokratizovati sindikalne organizacije upitali smo Željka Veselinovića.

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije ,,Sloga”je rekao da je donošenje zakona o sindikatima koji bi regulisao njihovo funkcionisanje uslov demokratizacije sindikalnih organizacija u Srbiji. S obzirom na to da je naša država jedna od retkih u Evropi koja nema ovakav zakon, dešava se da predstavnici sindikata ne predstavljaju interese radnika o čemu govori i  način na koji je doneta odluka o povećanju minimalca, a koja predstavlja, kako je navedeno u saopštenju sindikata ,,Sloga”, nastavak dugogodišnjeg tranzicionog igrokaza ‘Zlatnih godina srpskog privrednog rasta’ u izvođenju socijalnih partnera, predstavnika Vlade Srbije, Unije poslodavaca i takozvanih reprezentativnih, režimskih sindikata, koji pred javnošću i svojim članstvom glumataju nezadovoljstvo. Po mišljenju Veselinovića, zakonom mora da se ukine plaćanje sindikalnim aktivistima za učestvovanje u bilo kom državnom telu i da se utvrdi ko tamo može da ih predstavlja, a pozitivni primeri ovakvih odluka već su vidljivi u susednoj Hrvatskoj koja je zakonom regulisala ovu oblast.