Radiologija je grana medicine koja se bavi primenom raznih vrsta zračenja u cilju dijagnostike i lečenja stanja odnosno bolesti.

Napredak tehnologije omogućio je da se u svega nekoliko minuta može snimiti kako ljudsko telo izgleda iznutra. Služba dijagnostike u Bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini dala je značajan doprinos tokom pandemije virusa korona.