U Bijeljini je danas održan sastanak Udruženja koja se zalažu za primenu člana 24 UN Konvencije, koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom.

U organizaciji Koalicije „Kolosi“ u Bijeljini je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja  koja rade na zagovaranju primene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno inkluzivnom obrazovanju. Kako je istaknuto većina škola je aktivno uključena u ove aktivnosti , ali da to još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.