Akcija ozelenjavanja grada nastavljena je sadnjom 13 sadnica na Ledincima.

Gradska uprava grada Bijeljina danas je nastavila dugoročnu kampanju pod sloganom „Zelena Bijeljina“, sadnjom 13 sadnica u dječijem vrtiću Čika Jova Zmaj na Ledincima. Kampanja  ima za cilj ozelenjavanje grada i urbanih područja čime bi bili stvoreni preduslovi za održivi ekološki razvoj.