Na Konferenciji su predstavljenji rezultati sprovođenja trogodišnjeg projekta čiju realizaciju finansira Evropska unija.

U Bijeljini je održana Konferencija „Socijalno preduzetništvo kao prilika za društveni i ekonomski razvoj“ na kojoj su predstavljeni rezultati sprovođenja trogodišnjeg projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva“, čiju realizaciju finansira Evropska unija, a implementiraju „Fondacija lokalne demokratije“ iz Sarajeva i Fondacija „Lara“ iz Bijeljine.