Ekološko udruženje „EKO PUT“, organizovalo je javnu prezentaciju projekta pod nazivom „Revitalizacija dela starog drinskog toka Drinice-bara Starača, u procesu uspostavljanja zaštićenog barskog područja“, koji je sproveden tokom 2021. i 2022. godine, a koji je podržan od strane „Voda Srpske“.

Predsednica ekološkog udruženja “EKO PUT” Snežana Jagodić Vujić pojasnila je prisutnima da je projekat bio podeljen u dve faze. Sledeći korak je da se u saradnji sa Republičkim zavodom za kulturno-istorijsko nasleđe započne izrada studije o zaštiti.

U proteklih nekoliko godina sprovedeno je šest biološko-istraživačkih kampova tokom kojih je otkriveno i nekoliko biljnih i životinjskih vrsta sa jedinstvenim staništem u čitavoj Bosni i Hercegovini poput balkanskog malog tritona i španske žabe.