Pokrajinska vlada je na sednici kojom je predsedavao Igor Mirović, prihvatila da Privredna komora Vojvodine pristupi Sporazumu o zajedničkom nastupu na najznačajnijim međunarodnim sajmovima, koji su, krajem prošle godine, zaključili Pokrajinska vlada, Razvojna agencija Vojvodine I 8 gradova u Vojvodini.

 

Uključenje Privredne komore Vojvodine u zajedničke nastupe na velikim evropskim i svetskim investicionim sajmovima doprineće kompletiranju prezentacije privrednih potencijala AP Vojvodine i predstavlja dobar model za efikasnije privlačenje novih investicija.

Na  sednici je  usvojen Program rada Pokrajinske vlade za 2018. godinu i programi rada više pokrajinskih institucija, čime su stvoreni uslovi da se već početkom godine počne sa realizacijom programskih aktivnosti.

Pokrajinska vlada utvrdila je nominalni iznos novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete za 2018. godinu u iznosu od 12.000 dinara mesečno, tako da će se ova mera podrške porodicama realizovati redovno i bez kašnjenja. Doneto je i rešenje kojim je utvrđen iznos od 200.000 dinara po porodici, za sufinansiranje jednog pokušaja godišnje za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.

Pokrajinska vlada razmatrala je informacije o upisu učenika u prvi razred osnovne škole i o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom u AP vojvodini, u školskoj 2017/2018. godini. Ukupan broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole jeste 17.498, što je za 381 prvaka manje nego prošle školske godine. Nastava se realizuje na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku. Pripremnim predškolskim programom obuhvaćeno je 16.908 dece, što je za 243 deteta manje nego prethodne godine.

Pokrajinska vlada imenovala je Mirka Jankelića, diplomiranog socijalnog radnika, za direktora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo „Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici i Nenada Ivaniševića, doktora ekonomskih nauka, za direktora Gerontološkog centra u Subotici