Odlazak u pozorište ili bioskop nudi lepu priliku da se na nekoliko sati iskorači iz stvarnosti. Međutim, ništa ne može da pokvari uživanje u pozorišnom komadu ili filmu kao nepristojna ili nedovoljno obrazovana publika. Nekada je odlazak u pozorište ili bioskop predstavljao ritual koji je podrazumevao svečano oblačenje a danas pravila odevanja nisu tako stroga. Većina kao glavni razlog neodlaženja u bioskop ili pozorište navodi nedostatak vremena zatim finansijski momenat ali ono što je poražavajuće jeste činjenica da postoje osobe koje uopšte nemaju naviku da posećuju ustanove kulture. Kultura protiv nekulture odrednice su koje se sreću na svakom koraku. Teške reči, manjak strpljenja često su odraz svakodnevnih situacija koje nas okružuju. Upravo iz tih činjenica proizilaze rezultati istraživanja koji pokazuju da se sve manje posećuju ustanove kulture. Pitali smo sugrađane koliko često posećuju bioskop ili pozorište.

Pravo je pitanje da li se ljudi libe kulture, nemaju novca ili im to nije potrebno. U teškim životnim situacijama a često i usled manjka novca i problema na pretek za pojedinca upravo kultura trebalo bi da bude dopuna za teške situacije. Sadržaja naravno, nikad nije dovoljno kada su kulturne manifestacije u pitanju. Nezainteresovanost građana, opšta nemaština i nedovoljno pažnje koju mediji poklanjaju sadržajima iz sveta kulture sveli su umetnike na samu marginu društva. O umetnosti se stvara loša slika, predstavlja se kao da nam nije potrebna i da bez nje možemo da živimo.