Anketa – Rodna ravnopravnost

0
540

Da li su žene danas ravnopravne u odnosu na muškarce i da li se rodna ravnopravnost, koja podrazumeva jednakost muškaraca i žena u svim sferama života , primenjuje u našoj zemlji , pitali smo sugrađane.

Ravnopravnost polova podrazumeva ravnopravno učešće  i podjednako uključivanje  žena i muškaraca u sve sfere društvenog i  političkog života . Svaka moderna i  demokratski razvijena zemlja,pa tako i naša zemlja , mora svima garantovati ljudska prava. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, usvojena 1948.god. o ravnopravnosti muškaraca i žena, jedan je od temeljnih ciljeva Ujedinjenih nacija i jedan od   najvažnijih međunarodnih dokumenata, pa se tako i u našoj državi , prema Ustavu RS  garantuje jednakost muskaraca i žena, dok Zakon o radu zabranjuje rodnu diskriminaciju. Šta  naši sugrađani misle o ovoj temi , pogledajte u anketi koja sledi.

Prema zvaničnim statistikama ,brojke  u Srbiji  govore da je zaposleno tek nešto više od 39 odsto žena, i da one koje rade,  nedeljno na poslu provedu  u proseku 6 sati više od muških kolega. Pored toga zabrinjava i podatak da je prosečna ženska plata za 20 odsto niža od muške . Nacrt  zakona o rodnoj radnopravnosti, trebalo bi da  se  u skupštinskoj proceduri nađe krajem septembra, a njegovo usvajanje bi  omogućilo povećano učešće žena kako u javnom, tako i u političkom životu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here