U Skupštini AP Vojvodine održana je Prva godišnja konferencija lokalnih skupština na kojoj je istaknuto da je najšire učešće građana u donošenju odluka na svim nivoima vlasti, neophodan preduslov za ostvarivanje najvišeg stepena demokratije kojem kao društvo težimo.

Konferencija je deo projekta koji je posvećen lokalnim skupštinama i ima za cilj da poveća njihovu nadzornu ulogu u prenošenju dobre prakse sa nacionalnog na lokalni novo, u smislu parlamentarnog nadzora i približavanja građanima. Više od sto predstavnika skupština opština i gradova iz cele Srbije okupilo se sa ciljem da se stvori ambijent za efikasnije, odgovornije i ekonomičnije lokalne parlemente. Ideja je da se uspostavi parlamentarna unija svih skupština koje bi svake godine razmenjivale iskustva u primeni najnovijih dostignuća u digitalnim tehnologijama, sprovođenju zakona i uvođenja novih modaliteta i učešća građana.
Učestvujući u radu Prve konferencije gradova, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao.

Prisutnima su se na konferenciji obratili potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, potpredsednik Narodne skupštine SrbijeVeroljub Arsić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Steliana Nedera.

Organizatori dvodnevne konferenciju su Skupština AP Vojvodine i Grad Novi Sad, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza“, koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.