Inicijativa za ponovno vraćanje školskih uniformi pokrenuta je pre dve godine, od tada uniforme su zaživele u malom broju škola.

Školske uniforme zaživele su u malom broju škola u Srbiji iako se njihovo uvođenje najavljuje već dve godine. Kao najčešća prednost školskih uniformi ističe se ukidanje statusnih i socijalnih razlika, a kao mane najčešće se ističe njihovo finansiranje pogotovo jer nije moguće imati samo jednu uniformu nego najmanje dve, za leto i za zimu. Kada je pokrenuta inicijativa za uvođenje uniforme u školama ministar Šarčević je rekao da one smanjuju uticaj socijalnih razlika na ponašanje učenika i da kod dece razvijaju kolektivni duh i osećaj pripadnosti školi jer u školi svi moraju da se ponašaju pristojno i da poštuju instituciju koja je, osim obrazovne i vaspitna, kao i da je uvođenje uniformi upravo uvođenje reda u školama. Da li su Zrenjaninci za uvođenje školskih uniformi ili ne i iz kojih razloga pogledajte u našoj anketi.

U kabinetu ministra prosvete Mladena Šarćevića kažu da rezultati anketa pokazuju da roditelji i učenici u većini nisu prihvatili ideju uvođenja školskih uniformi, najviše iz finansijskih razloga, jer najveći broj škola nije u mogućnosti da obezbedi donatore koji bi finansirali uniforme. Rešenje vide u novoformiranim opštinskim savetima roditelja koji će, kako se nadaju, podržati ideju i na lokalnom nivou obezbediti potrebna sredstva za uvođenje uniformi u škole koje su za to zainteresovane.