U novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti nalazi se odredba kojom se nenovčani poklon u iznosu do 2.726 dinara odnosno ukupna vrednost svih nenovčanih poklona do 54.521 dinara ne smatra korupcijom. Da li naši sugrađani čašćavaju zdravstvene radnike, u kojim slučajevima i čime?

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, usvojenim 3. aprila ove godine predviđeno je da medicinski radnici mogu da prime nenovčani poklon čija je vrednost do 2.726  dinara, ali i da ukupna vrednost svih poklona ne sme da pređe prosečnu neto platu odnosno 54.521 dinar ili 462 evra. Ovakva davanja ne smatraju se korupcijom, sukobom interesa odnosno privatnim interesom prema članu 234. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kod nas u narodu postoji običaj da se lekar ili drugi zdravstveni radnik počasti, jer je bio ljubazan i izašao je u susret pacijentu, našao mu se kad je to bilo potrebno, mada ima i onih davanja koja se mogu poistovetiti sa mitom i korupcijom. Naše sugrađane smo pitali da li čašćavaju zdravstvene radnike, u kojim slučajevima i čime.

„Kod nas u narodu postoji taj neki običaj, koji nije potreban i neophodan i zaista ono što zakon prepoznaje i govori je da ne smete da tražite poklon ni od koga, niti na bilo koji način da insistirate na poklonu“ rekao je komentarišući novi Zakon Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije. Hirurg Momo Jakovljević je, takođe komentarišući spornu odredbu zakona, rekao da najčešće starije žene donose kafe, čokolade, kolače ili voće i da to ne smatra korupcijom, ali i ističe da nema potrebe za poklonima za nešto što je njegov posao. Pravnici ističu da je nova odredba dobila saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije i da je u duhu sa zakonom o javnim službenicima dok mnogi ističu da je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti legalizovana korupcija u oblasti zdravstva.