Novim zakonom o komunalnoj miliciji proširena su ovlašćenja komunalnih milicajaca, a od sade će moći da ih osnivaju i optine, a ne samo gradovi. Šta o uvođenju novih ovlašćenja misle naši sugrađani pogledajte u našoj anketi.

Skupština Srbije usvojila je 8. jula Zakon o komunalnoj miliciji kojim su utvrđena veća ovlašćenja komunalne milicije, kao i njeno obrazovanje i u opštinama, a ne samo u gradovima kako je do sada bio slučaj. Prema novim ovlašćenjima komunalni milicajci moći će da proveravaju identitet svedoka kršenja propisa, da izdaju prekršajni nalog, podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zaustavljaju vozila. Takođe im je ovim zakonom omogućeno video i audio snimanje, korišćenje sredstava za vezivanje, palice i biber spreja, koje mogu da koriste u odbrani ili radi sprečavanja bekstva. Zrenjanince smo pitali šta misle o proširenju ovlašćenja komunalnih milicajaca i koliko je ono bilo potrebno

Važna izmena uvedena novim zakonom je to da će svi prekršioci morati da postupe po nalogu komunalnog milicajca što do sada nije bio slučaj. Oni će moći i da rade u civilu, ali isključivo po nalogu načelnika komunalne milicije. Prema rečima ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića rad u civilu omogućiće da se uspostavi red posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.