Na 16. sednici Skupštine grada Zrenjanina odbornici su usvojili odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina i to zemljišta u Melencima, zatim dopunu odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji grada kao i Predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period 2018-2020. godine

0
101

Na 16.sednici Skupštine grada Zrenjanina kojom je predsedavao Oliver Mitrović, odbornici su usvojili pored ostalih  odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina i to zemljišta u Melencima, zatim dopunu odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji grada kao i Predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period 2018-2020. godine.

 Sednica kojoj je prisustvovalo 58 odbornika gradske Skupštine počela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice, a zatim se pristupilo i predlaganju dopuna dnevnog reda današnje sednice. Dopune su uglavnom predlagali odbornici opozicionih stranaka, a pored ostalog predlagano je da se u dnevni red uvrste i pitanja kao što su: problem vode za piće u našem gradu, šta se dešava sa raskinutim ugovorima sa firmama koje su bile zadužene za izgradnju postrojenja za pijaću vodu, zatim stanje komunalne infrastrukture, kako se tretira naftna renta u našem regionu  kao i zašto je polemika oko promene imema grada podignuta do nivoa Ministarstava za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Sve predložene dopune nisu prihvaćene, pa se pristupilo radu prema pripremljenom Dnevnom redu.

Odbornici su usvojili pored ostalih odluku o zvaničnoj saradnji između Zrenjanina i grada Bijeljine iz Republike Srpske, potom odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade, kojom je grad dobio pravo korišćenja na zemljištu u Melencima, odnosno stadion u Banji Rusandi. Usvojena je odluka o Izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina kao i Odluka o minimalnoj naknadi za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknadi za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada. Zamenik gradonačelnika Saša Santovac ovom prilikom dao je svoj komentar današnjeg zasedanja gradske Skupštine.

 

Odbornici su na današnjoj  sednici  prihvatili nova kadrovska  rešenja koja su se odnosila na  obrazovanje i izbor predsednika i članova Saveta za koordinaciju rada odborničkih grupa, Gradskog štaba za vanredne situacije kao i na promenu članova Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i Školskog odbora Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” .

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here