Na 28.redovnoj sednici gradskog Veća grada Zrenjanina usvojena su 4 predloga rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, ovoga puta, reč je o domaćim investitorima. 

Na dnevnom redu, 28. , redovne sednice gradskog Veća grada Zrenjanina, našle su se 4 tačke. Sednicom je predsedavao gradonačelnik, Čedomir Janjić uz prisustvo 10 gradskih ministara. Sve četiri tačke ticale su se otuđenja gradskog građevinskog zemljišta.

Reč je o predlogu otuđenja građevinskog zemljišta u površini od 3500 m² najpovoljnijem ponuđaču STR “Jedro”.

Članovi veća usvojili su i Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta  u površini od 10000 m²  firmi SMS Transport Doo iz Stajićeva.

Takođe, usvojen je i Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta firmi GPK iz Zrenjanina, , kao i Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta- parcela na Zelenom polju za porodičnu stambenu gradnju.

Sva četiri rešenja o otuđenju gradsko Veće je usvojilo jednoglasno, a skoro 20.000 metara kvadratnih prodato je domaćim investitorima.