Danas je u barkonoj Sali gradske kuće održana 19. sednica Skupštine grada Zrenjanina, na kojoj su se pred odbornicima našle četiri tačke dnevnog reda. Najveću paznju je izazvala prva tačka, koja se odnosila na predlog Zaključka u vezi opredeljivanja građevinskih parcela za potrebe kineske kompanije Shandong Linglong.

Izvestilac po ovoj tački je bio gradonačelnik Zrenjanina, Čedomir Janjić koji je i objasnio koliko je važan dolazak kineskog investitora u Zrenjanin.

 

Odbornici Demokratske stranke su pokušali da skrenu pažnju na potencijalne ekološke posledice, upozoravajući da su kineski investitori među najvećim zagađivačima životne sredine na planeti. U oštroj polemici koju je vodio sa pripadnicima opozicije, gradonačelnik je opoziciju nazvao gumarskim stručnjacima koji su polu-svesni, a zatim i totalno nesvesni značaja ovakve investicije.

Podrugljivu izjavu gradonačelnika Čedomira Janjića, je komentarisao predsednik odborničke grupe Demokratske stranke, u Skupštini grada Zrenjanina, Goran Kaurić

Odbornik Miroslav Kalanj je ukazao na činjenicu da razvijene zemlje izmeštaju svoju proizvodnju koja šteti životnoj sredini u manje razvijene zemlje, i postavio pitanje da li neko od odbornika koji su glasali za ovakvu investiciju želi da svoje dete zaposli u gumarskoj industriji

 

Odbornici su razmatrali i dva predloga odluka, na koje je saglasnost dalo Gradsko veće, tako da je usvojen Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2018. godinu, kao i Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom.