U Baroknoj Sali gradske kuće održana je 26. sednica Skupštine grada Zrenjanina.

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina održali su sednicu Skupštine grda  sazvanu po hitnom postupku, a na dnevnom redu našle su se 3 tačke koje su obuhvatile Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu – Rebalans II, Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za 2019. godinu kao i Predlog Zaključka o  prihvatanju Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za 2019. godinu. Komentarišući današnje zasedanje Skupštine grada, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je rekao.

Sednicom Skupštine grada je predsedavao  Oliver Mitrović, a sve tačke dnevnog reda jednoglasno su uvojene . Kao i tokom nekoliko ranijih zasedanja, sednici  Skupštine nisu prisustvovali odbornici iz redova opozicije.