Apliciranje za bespovratna sredstva za sifinansiranje mera populacione politike, novi vrtići za decu u naseljenim mestima, kao i nastavak izdvajanja sredstava za porodilje, rezultat je sastanka Saveta Srednjobanatskog upravnog okruga.

Optine Srednjobanatskog upravnog okruga nastupiće zajedno pri apliciranju za projekat dodele bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Ovo je dogovoreno na sednici Saveta Srednjobanatskog okruga.

Grad Zrenjanin izdvaja značajna sredstva za porodilje, prvo , drugo i svako naredno dete. Cilj je da se u narednom periodu poveća broj vrtića i to u  naseljenim mestima.

Uvođenje novog informacionog sistema e-ZUP u javnu upravu, kao i primena Zakona o opštem upravnom postupku, građanima Srbije na godišnjem nivou štedi oko 245 miliona dinara, samo u administrativnim taksama koja se plaćaju za razna uverenja.  E ZUP instaliran je u svih 5 opština Srednjeg Banata, Na ovaj način država se okreće ka građanima kroz brži i efikasniji rad organa uprave, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.