Odbornici Skupštine grada odlučili da Apoteka Zrenjanin narednih 15 godina posluje u sastavu Apoteke Janković iz Novog Sada

0
280

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina na svojoj 23.sednici usvojili su Predlog odluke o davanju koncesije za Javnu ustanovu Apoteka Zrenjanin.

Pred odbornicima Skupštine grada Zrenjanina, na sednici koja je sazvana po hitnom postupku, našle su se samo dve tačke Dnevnog reda. Prva se odnosila na Predlog odluke o razmeni nepokretnosti između grada Zrenjanina i Naftne industrije Srbije. Ovaj predlog odluke prihvaćen  je većinom glasova prisutnih odbornika.  Druga tačka zasedanja bila je Predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt Ugovora o koncesiji  za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Zrenjaninu, odnosno o prihvatanju koncesije o javno-privatnom partnerstvu  za Javnu ustanovu Apoteka Zrenjanin. Odbornike Skupštine grada sa najznačajnijim elementima koncesije je upoznao direktor Apoteke Zrenjanin dr Milan Miljuš.

Miljuš je objasnio da je tokom dvogodišnje izrade koncesionog akta bilo mnogo poteškoća ali je koncesioni dokument dobio zeleno svetlo od Komisije za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije. Posle raspisanog tendera kao ponuđač se javila Apoteka Janković iz Novog Sada,a odluka o najboljem ponuđaču je doneta sredinom januara ove godine. Miljuš je zatim naveo i šta je bio minimum interesa kojim su se Apoteka Zrenjanin  i lokalna samouprava rukovodili tokom realizacije ovakvog projekta

Predlogom Ugovora predviđeno je da koncesionar renovira sve apoteke na koje će polagati pravo, a reč je o trideset dva objekta.  Miljuš je rekao i da će po prvi put u Srbiji neka lokalna samouprava imati korist od apotekarske ustanove jer će koncesionar godišnje plaćati naknadu u iznosu od sto dvadeset hiljada sto evra. Prema  Miljuševim rečima koncesionar će avansno u roku od trideset dana uplatiti sedam godišnjih naknada

Vek trajanja koncesionog ugovora između grada Zrenjanina i Apoteka Janković iznosiće  petnaest godina. Nakon obrazloženja dr Milana Miljuša, odbornici su većinom glasova prihvatili predlog Ugovora o koncesiji.

Dvadeset rećoj sednici Skupštine grada Zrenjanina prisustvovalo je troje odbornika Srpske radikalne stranke. Odbornici ostalih opozicionih stranaka nisu učestvovali u radu današnje sednice  Skupštine grada

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here